Услугите на Арамекс до и от Украйна, Русия и Беларус са временно преустановени.

Брекзит

Считано от 01.01.2021 г. Великобритания напусна Европейския съюз и се третира като „трета страна“ - страна извън ЕС, т.е. стоките между ЕС и Обединеното кралство пътуват под митнически режим.

Видове експортни пратки (сухопътно и по въздух):

Документи: пътуват свободно
Недокументи:
на ниска стойност (мостри) – пътуват с проформа фактура, като пратките до 15 GBP не се облагат с мито и с ДДС, а тези на стойност над 15 GBP и до 135 GBP се освобождават с митническа декларация, за тях не се дължи мито, но се облагат с ДДС
високостойностни (търговски пратки) - пътуват с проформа фактура и други изискуеми документи, като се освобождават с митническа декларация, облагат се с мито и с ДДС. При изпращане или получаване на пратка Арамекс може да Ви съдейства с митническото представителство.

Допълнителна информация:
- https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_bg
- https://www.gov.uk/transition