Услугите на Арамекс до и от Украйна, Русия и Беларус са временно преустановени.

Карго услуги

Сухопътен транспорт

Арамекс притежава едни от най-големите мрежи за наземен транспорт в Средния Изток, Великобритания и Ирландия. Имаме богат опит по дестинациите от и до България от и до страните в Европа, Близкия Изток, Русия и Турция. Можете да разчитате,че вашата пратка – групажна или цял камион – ще бъде транспортирана съобразно Вашите изисквани.

Въздушен транспорт

Арамекс предлага индивидуално и ефективно решение за въздушния транспорт на Вашата пратка, осигурявайки надеждна и сигурна доставка до крайната дестинация. Нашата цел е клиентът да получи пълна удовлетвореност и яснота за пътя на пратката и нейната неприкосновеност по време на транспортирането.

Морски и речен транспорт

Независимо дали е изцяло натоварен контейнер (FCL) или частично (LCL), внос или износ, Арамекс осигурява пълно експедиране по воден път при максимално добри транзитни времена на доставка. Нашият карго отдел със съдействието на глобалната ни мрежа от експерти, ще се погрижи за пратката Ви по време на целия цикъл – от събирането до доставянето й на крайния получател.