Услугите на Арамекс до и от Украйна, Русия и Беларус са временно преустановени.

Забранени предмети и вещества за транспорт

Съгласно изискванията на чл. 90 и чл. 91 от Закона за пощенски услуги се забранява поставянето в международни пратки на следните предмети и вещества:

  • Наркотични, упойващи, психотропни, силно действащи и отровни вещества;
  • Оръжие, взривни, запалителни или други опасни вещества или предмети;
  • Неприлични или противоречащи на нравствените норми предмети;
  • Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на служители на превозвача или на други лица, или могат да замърсят или да повредят други пратки и съоръжения;
  • Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;
  • Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат;
  • Ценни стоки, като скъпоценни камъни, ценни метали, бижута, пари, ценни книжа, стъклария или порцеланови изделия, предмети на изкуството, антики и важни документи не трябва да бъдат изпращани като куриерски пратки, защото те се обработват механично и се претоварват многократно. Тези условия на транспорт могат да причинят загуба и/или щета;
  • Акцизни стоки и отпадъци от тютюн, чието държане, пренасяне, превозванe, предлагане и продажба са забранени от Закона за акцизите и данъчните складове.

Ако независимо от това Вие изпратите такива стоки като куриерска пратка, това ще бъде на Ваш собствен риск и отговорност.