Услугите на Арамекс до и от Украйна, Русия и Беларус са временно преустановени.

Специални товари

Всички пратки за нас са специални, но има такива, които са по специфична процедура. Арамекс е вашият надежден партньор за транспортирането на пратки със специални изисквания. Служителите ни са сертифицирани по IATA (международни правила за авио превоз) за подготовка, пълно съдействие по обслужването на пратките Ви и издаване на транспортни документи.

Можете да разчитате, че ще Ви предложим професионално решение за превоз на следните видове специални товари:

  • Домашни любимци или други живи животни
  • Високостойностни пратки: скъпоценни стоки, благородни метали, пари и стоки с особено голяма стойност
  • Опасни товари и биологични проби
  • Стоки под темпереатурен режим и бързоразваляеми стоки
  • Дипломатичeски багаж
  • Контейнерен превоз на автомобили , мотори , планери, яхти
  • Акцизни стоки
  • Извънгабаритни товари
  • Изложбени експонати