Услугите на Арамекс до и от Украйна, Русия и Беларус са временно преустановени.

Арамекс България

Арамекс е една от водещите световни компании за експресни куриерски и карго услуги. Тя предоставя на своите клиенти транспортни и логистични решения съобразени с техните изисквания.

Чрез своята мрежа Арамекс осигурява достъп на своите клиенти до над 200 страни в света на атрактивни цени.

Арамекс е в България от 1994 г. и от тогава работи успешно като лоялен и надежден партньор на много чуждестранни и български компании. Отличното качество на услугите, които Арамекс предлага на своите клиенти е резултат от усилената съвместна работа на хората от всички равнища на компанията, които работят заедно за да осигурят на клиентите бързина и сигурност на доставките по всяко време и за всяко направление.

Притежава удостоверение за извършване на неуниверсални пощенски услуги – куриерски услуги от 2001 г.

Всички операции и услуги, извършвани от Арамекс, са регламентирани от Общите условия за транспорт, които са отпечатани на гърба на товарителницата както и от Общите условия на договора с потребителите на неуниверсални пощенски услуги и Арамекс Интернешънъл Куриър ООД поставени на достъпно за клиентите място.