Услугите на Арамекс до и от Украйна, Русия и Беларус са временно преустановени.

Морски и речен транспорт

Независимо дали е изцяло натоварен контейнер (FCL) или частично (LCL), внос или износ, в зависимост от Вашите изисквания, Арамекс осигурява цялостна организация на транспорт по море. Нашите експерти от отдела за морски транспорт, със съдействието на колеги от глобалната корпоративна мрежа, ще се погрижат за пратката Ви по време на целия цикъл от взимането от клиента до доставянето й на получателя.

Морски транспорт с цели морски контейнери (FCL)

В случай, че търсите решение за морски превоз с изцяло натоварен контейнер, Арамекс може да Ви предложи транспорт с всички типове морски контейнери от и до основните световни пристанища. Вариантите за превоз могат да бъдат:

 • Превози от врата до врата
 • Превози от пристанище до пристанище
 • Превози от врата на изпращача до пристанище Варна, Бургас, Солун
 • Транспорт между трети страни (cross trade) - можете да заявите Вашите пратки от и до всяка страна в света и да заплатите разходите също, където пожелаете.
 • Превози от пристанище Варна, Бургас, Солун до врата на получателя
 • Мултимодален транспорт с контейнери (комбиниран транспорт с контейнери - сухопътен транспорт, железопътен транспорт, морски транспорт и фериботен транспорт)
 • Седмични отплавания
 • Транспорт при специални изисквания в специално оборудване - хладилни или термоизолирани контейнери, транспорт на извън габаритни товари в Оpen top или flat rack контейнери, опасни товари (IMO) и товари в наливно състояние.

Морски транспорт с групажни (консолидирани) морски контейнери (LCL)

Когато Вашата пратка е по-малка от цял морски контейнер, Арамекс предлага ефективно и спестяващо разходи решение: групажен превоз - можем да обединим множество пратки от различни клиенти в един контейнер. Предлагаме спедиция на групажни контейнерни карго пратки както следва:

 • Седмичен групажен сервиз от Далечния Изток с транзитно време 27 дни до Солун
 • Доставки до врата на получателя в България с транзит или митнически внос
 • Седмичен групажен сервиз до Дубай с транзитно време 17 дни
 • Транспорт между трети страни (cross trade) - можете да заявите Вашите пратки от и до всяка страна в света и да заплатите разходите, където пожелаете.
 • Траснспорт със специални изисквания в специално оборудване - хладилни или термоизолирани контейнери, транспорт на извън габаритни товари в Оpen top или flat rack контейнери, опасни товари (IMO) и товари в наливно състояние.