Услугите на Арамекс до и от Украйна, Русия и Беларус са временно преустановени.

Политика за поверителност

Следната политика за поверителност урежда начинът, по който Арамекс Пи Джей Ес Си (Aramex PJSC) и неговите корпоративни органи и филиали (заедно „Арамекс“), в това число и Арамекс Интернешънъл Куриър ООД, с ЕИК 831172244 и адрес: гр. София, ж.к. “Дружба” 1, ул. “Кап. Димитър Списаревски” № 3, събират, използват, поддържат и разкриват лична информация, и обяснява как можете да видите своята лична информация. Тази Политика за поверителност се прилага за личната информация, която събираме на тази интернет страница на Арамекс - www.aramex.bg

Преглеждането и използването на Интернет страницата или получаването на стоки или услуги от нас ще означава, че сте съгласни с тази Политика за поверителност. Ако не сте съгласни с тази Политика за поверителност, трябва да прекратите използването или достъпа си до Интернет страницата.

1. Събиране на информация

Арамекс може да събира два вида информация за Вас:

а) Лична информация (включително, без ограничение, име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, дата на раждане и информация за плащане), която може да бъде събрана от Вас, когато доброволно предоставите същата чрез следните, но не ограничени методи: (1) регистриране и създаване на клиентски номер; (2) участие в проучвания и други промоции, достъпни на Интернет страницата; (3) комуникация с нас чрез контактната ни форма, предоставена на Интернет страницата или чрез „Обслужване на клиенти“ по телефона; (4) свързване с нас чрез нашите нашите търговски представители и

б) Обобщена информация, генерирана от системите на Арамекс, която не е свързана лично с Вас. Получаваме определена информация по автоматизирани начини, когато посещавате Интернет страницата, като например IP адреса на устройството, което използвате, за да се свържете с Интернет, и кои страници сте посетили. Чрез събирането на тази информация научаваме как най-добре да проектираме Интернет страницата за посетителите си и да разберем какви продукти и услуги предпочитате. Арамекс събира тази информация чрез различни средства, като например „бисквитки“ („cookies“) (моля, вижте по-долу „Бисквитки и проследяване“).

Непредоставянето на необходимата лична информация при поискване може да доведе до невъзможност за предоставяне на определени услуги. Арамекс може да събира допълнителна информация от Вас във връзка с промоции, както и всяка информация, която предоставяте, когато комуникирате с Арамекс, например чрез услугата „Обслужване на клиенти“ или участие в проучвания.

2. Разкриване на информация

Арамекс може да разкрива: (а) пред нашите филиали по цял свят, лицензополучатели и партньори в съвместни предприятия за целите, описани в тази Политика за поверителност; б) каквато и да е информация, която събира за Вас пред трети страни с цел да Ви предостави услугите, които искате; в) обобщена информация за проследяване и друга информация, която не Ви идентифицира лично на трети страни; (г) Вашата лична информация пред трети страни, когато Арамекс вярва добросъвестно, че е длъжно да го направи според закона или по силата на съдебно решение; или (д) Вашата лична информация пред трети страни, при условие че Арамекс има предварително разрешение, което може да бъде получено в момента на събиране на информацията от Вас.

3. Използване на събраната информация

Арамекс използва личната информация, която събира: (a) за да потвърди самоличността Ви и да Ви съдейства, ако забравите паролата или данните за вход за някоя от услугите за регистрация на Арамекс; (б) за да съдейства за предоставянето на исканите от Вас услуги; в) за да Ви предостави допълнителна информация за други интернет страници и услуги, които Aramex счита, че може да Ви интересуват; г) за бъдещи маркетингови, промоционални и рекламни цели, включително за извършване на директен маркетинг, проучване на пазара и изследвания; д) за вътрешни цели, разработване и администриране на нашите сайтове, анализ на данните и спазване на нашите правни задължения, политики и процедури; е) за да гарантира, че се показва информацията, която е най-важна за Вас и Вашите интереси; ж) предотвратяване и разкриване на всякакви злоупотреби или измами; и (з) за всяка друга употреба, която сте ни упълномощили.

4. Бисквитки и проследяване

Тази Интернет страница използва пакет данни „бисквитка“, който се прехвърля на твърдия диск на компютъра Ви и който може да идентифицира подробности за Вашия IP адрес, операционната Ви система (напр. Microsoft Windows, Mac O/S, Linux), браузър (напр. Internet Explorer, Safari, Firefox , плюс версията на браузъра), местоположение (да определи от коя държава влизате в Интернет страницата) и друга потребителска информация (напр. Вашето потребителско име).

Арамекс може да използва информацията, събрана от „бисквитките“, за да: а) следи моделите на трафика към и от Интернет страницата; б) гарантира, че всяка реклама се показва на най-подходящото лице; и (в) за да Ви позволи да влизате в Интернет страницата, да използвате определени услуги и да посещавате зони на Интернет страницата, които са само за регистрирани потребители.

Можете да изберете да откажете „бисквитките“ като ги изключите от браузъра си и/или ги изтриете от твърдия диск. Не е необходимо да имате „бисквитки“, за да използвате Интернет страницата, но те ще Ви трябват, за да влезнете в Интернет страницата с потребителския си профил, както и за да получите достъп до персонализирано или защитено съдържание на Интернет страницата. Някои интернет страници може да не функционират нормално, ако „бисквитките“ са изключени.

Използването на Google Analytics (Google Анализ) е в съответствие с Общите условия на Google, както и с тази Политика за поверителност. Информацията, генерирана от Google Analytics, включително IP адресът на потребителя, ще бъде предадена и съхранявана от Google на сървъри в САЩ. Информацията, събрана чрез Google Analytics, не включва и не е свързана с каквато и да е лична информация. Google няма да споделя събраната информация с други продукти и инструменти на Google. Събраната информация дава възможност за оценка използването на тази Интернет страница, за анализ на поведението на потребителите и за подобряване на опита на потребителите с Интернет страницата. Можете да получите повече информация относно това как да се откажете от Google Analytics на https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

5. Доставчици на съдържание, рекламодатели и партньори

Тази Политика за поверителност не е приложима към други интернет страници на трети страни, с които може да сме свързани, нито към други компании или лица, които могат да бъдат включени като контакти на трети страни или доставчици на тази Интернет страница. Арамекс не носи отговорност за практиките за събиране на данни, политиките за поверителност или съдържанието на интернет страници, различни от тази Интернет страница, включително интернет страници, достъпни чрез линк от тази Интернет страница. Трябва да се свържете директно с операторите на тези интернет страници, ако желаете да попитате за техните практики и правила за поверителност, преди да предоставите личната си информация на трета страна.

6. Съгласяване и отказване

Ако целта на събирането, използването или разкриването на личната Ви информация от страна на Арамекс е различна от събирането, използването или разкриването, уредени в настоящата Политика за поверителност, Арамекс ще ви даде възможност да: а) се откажете и да не получавате определени услуги, и да не участвате в определени интерактивни области; или б) да се съгласите Арамекс да се свърже с Вас във връзка с определени въпроси, като например известяване за нови функции на Интернет страниците, бета тестване или промоционални дейности.

7. Защита на Вашата лична информация

Сигурността на Вашата лична информация е важна за Арамекс. Арамекс признава стандартите на индустрията и използва подходящи предпазни мерки за административна, техническа и физическа сигурност за защита на личната информация, която предоставяте на тази Интернет страница, срещу случайно, незаконно или неоторизирано унищожаване, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване и други незаконни форми на обработка. За да защитим Вашата лична информация, използваме няколко техники за сигурност, включително защитени сървъри. Цялата Ви лична информация, се шифрова преди да напуснете браузъра си чрез технологията за шифроване SSL 128-bit RC4.

Арамекс ще подлага на преглед и ще подобрява тези мерки периодично, ако е необходимо. Важно е да се защитите от неоторизиран достъп до данните за вход, включително паролата Ви. Моля, имайте предвид, че нито един метод за прехвърляне по интернет или за електронно съхранение не е 100 % сигурен, поради което Арамекс не може да гарантира абсолютната сигурност на Вашата лична информация.

8. Разкриване на информация в чужбина

Може да прехвърлим събраната Ви лична информация в държави, различни от държавата, в която първоначално сте я предоставили. Тези държави може да нямат същите закони за защита на данните като държавата, в която сте предоставили информацията. Когато предаваме информацията Ви на други държави, Арамекс ще защити тази информация, както е описано в това известие за поверителност. Също така можем да разкрием личната Ви информация, изисквана или разрешена от закона, на правоприлагащи органи, регулаторни органи и правителства за целите на сигурността и за митнически цели.

9. Съхранение, събиране и актуализиране на информация

Информацията Ви ще се събира и управлява за целите, посочени в тази Политика за поверителност и ще се съхранява за срока, указан в приложими нормативни изисквания. Ако няма указан такъв срок, данните Ви ще бъдат унищожени, след изпълнение на целите, за които са били обработени. Арамекс може да позволи на други трети страни да имат достъп до Вашата информация, но само за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. Арамекс ще предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че Вашата информация се третира сигурно и в съответствие с тази Политика за поверителност.

Aramex Ви предлага възможността да коригирате или промените събраната информация по всяко време и толкова често, колкото е необходимо, с изключение на някои полета за данни, които са ограничени полета за данни и ще бъдат маркирани като такива в профила Ви, например Вашата страна на пребиваване. Когато желаете да промените ограничено поле за данни, ако имате някакви въпроси относно това как работят услугите на Арамекс или относно тази политика за поверителност, моля да се свържете с екипа за обслужване на клиенти на Арамекс.

Ако считате, Вашите права във връзка със защита на лични данни са нарушени, имате право да сезирате комптентния съд, както и Комисията за защита на лични данни на адрес:София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2, тел:02/91-53-518, елекронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg

10. Изменения

Арамекс си запазва правото да променя тази Политика за поверителност по всяко време и без да Ви уведомява за такива промени. Вие се съгласявате, че Вашата продължителна употреба на Интернет страницата представлява Вашето приемане на променената Политика за поверителност и Вие приемате, че всички предишни версии на Политиката за поверителност са заменени от модифицираната версия.

С Отговорника по защита на личните данни в Арамекс Интернешънъл Куриър ООД можете да се свържете на тел. 070018686 и на e-mail: marketing@aramex.bg