Услугите на Арамекс до и от Украйна, Русия и Беларус са временно преустановени.

Допълнителни услуги

Арамекс предлага широк кръг от възможности в подкрепа на стандартните си услуги за доставка.

Начини за плащане

Арамекс предлага на своите клиенти възможността разходите за транспорт да бъдат покрити от изпращача, получателя или от трета страна.

Митническо представителство

С гъвкавата си и нестандартна система за внос, износ на стоки и складови услуги, Арамекс гарантира бързото преминаване на Вашите пратки през митническите служби на отделните страни.

Застрахователно покритие

Освен стандартната отговорност, Арамекс предлага допълнителни застраховки срещу всички възможни рискове на загуба или повреда на Вашите пратки по време на транспорт.